چرا جای زخم باقی می ماند؟

بهترین راه جلوگیری از جای زخم مراقبت مناسب از زخم است. اگر شما نگران باقی ماندن جای زخم پوستی ناشی از بریدگی، خراشیدگی، بخیه یا حتی زخم ناشی از عمل جراحی و جوش پوستی هستید، بهترین راه برای جلوگیری از جای زخم ناخوشایند یا کاهش اثرات آن در زیبایی، مراقبت مناسب و خوب از زخم است لذا سه مرحله زیر را به کار برید:
 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه