نکات مهم آرایشی برای انجام آرایش عربی

چندی از نکات مهم آرایشی برای انجام یک آرایش عربی شیک و اصیل , از آنجا که شرایط اجتماعی و فوانین درکشورهای عربی یکی از تعهدات اساسی زنان است یکی از الزامات برای زنان زیبایی است.

دربسیاری از کشورهای عربی زنان صورت خود را با حجاب مانند روبند می‌پوشانند به طوری که تنهابخش صورت که قابل مشاهده باقی می‌ماند چشم می‌باشد. این تصادفی نیست که درآرایش چشمها بیشترین جلوه را دارند.به همین دلیل است که زنان عرب به چشمان جادویی زیبا شهرت دارند.

در این مقاله از سایت آرایشیک نکات کلیدی در زمینه ی آرایش عربی را به شما ارائه می‌دهیم :

چشمها:

چشمان دودی ویزگی اصلی آرایش عربی است. متداولترین رنگ‌هادراین نوع آرایش‌ها مشکی خاکستری و سبز هستند.

شما با در نظرگرفتن رنگ چشم و لباسهای خودتان می‌توانید یکی از این رنگ‌ها را انتخاب کنید. آرایش دودی سیاه برای شب و خانم‌های با چشمان فندقی(قهوه ای تیره) مناسب است. همچنین برای برجسته کردن چشمان آبی و سبز نیز از این روش استفاده می‌کنیم. آرایش سبز برای خانم‌هایی با چشمان تیره مناسب است و به آنها جلا می‌بخشد.

در آرایش عربی خط چشم همیشه مورد استفاده قرارمی‌گیرد. باخط چشم معروف گربه ای می‌توانید چشمان خودرا برجسته ترنشان دهید. اگرمی‌خواهید دیگران را با آرایش خود تحت تاثیرقراردهید نباید مژه‌هایتان را نادیده بگیرید.آنها را فرکنیدو ریمل بزنید.برای نتیجه بهترمی‌توانید از دوبار ریمل زدن برای حجم بیشتراستفاده کنید.

لبها:

همانطورکه در بالا ذکرشد تکیه اصلی این نوع آرایش برروی چشمهاست ولی این به معنی نیست که لبهای خودرا نادیده بگیرید. لبهایتان را بایک رژ لب غلیظ پوشش دهید و به آنها برق لب بزنید تابه شکل یک شاهزاده خانم عربی زیبا درآیید.

منبع: http://www.tak-roj.ir

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه