نشستن طولانی مدت در مردان با بروز پولیپ کولون ارتباط دارد

مردانی که فعالیت جسمی ندارند، بیشتر در معرض خطر برگشت پولیپ کولون قرار دارند.

روزنامه خراسان ؛ نتایج بررسی های جدید حاکی از آن است که نداشتن فعالیت و نشستن به مدت طولانی، عامل خطر بروز پولیپ های کولون است و می تواند باعث ایجاد سرطان کلورکتال هم بشود. برگشت پولیپ کولون در مردان که فعالیت کمتری دارند نسبت به زنان بیشتر است. نتایج تحقیقات نشان می دهد، مردانی که روزی ۱۱ ساعت یا بیشتر در حالت نشسته هستند، نسبت به افرادی که ۷ ساعت در روز فعالیت فیزیکی دارند ، ۴۵درصد بیشتر دچار پولیپ می شوند.

بی تحرکی، عامل خطری برای این بیماری است. با توجه به افزایش آمار بیماری پولیپ کولون در مردان محققان توصیه می کنند افراد زندگی فعال تری داشته باشند.

 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه