مجموعه : مطالب عاشقانه. شعر زیبا و عاشقانه برای تازه عروس و دامادها. با من بگو که اینهمه احساس ، خواب نیست. یا آب هم به پاکیِ ایــن عشقِنــاب ، نیست. با من بگـــو که مثل تـو پیــــدا نمی شــــود. تکــرار کن که قلبِ زلالت ، سـراب نیست. باور نمی کنــــم که دگــــر ، همنشین مـــن. تنهائی و عـذاب و غـم و اضطراب ، نیست. تنهــا کسی کــه حال مـــرا درک می کنـــد. تنها تویی که حال تـو با من ، خراب نیست. اغــــراق نیست ، اینکه بگویــم عزیـز دل. گــــرمای دست های تــــو در آفتاب نیست. از لحظه ای که آم ...

منتخب متن عاشقانه و زیبا

مجموعه : مطالب عاشقانه
منتخب متن عاشقانه و زیبا

شعر زیبا و عاشقانه برای تازه عروس و دامادها

.

.

.

با من بگو که اینهمه احساس ، خواب نیست

یا آب هم به پاکیِ ایــن عشقِنــاب ، نیست

با من بگـــو که مثل تـو پیــــدا نمی شــــود

تکــرار کن که قلبِ زلالت ، سـراب نیست

باور نمی کنــــم که دگــــر ، همنشین مـــن

تنهائی و عـذاب و غـم و اضطراب ، نیست

تنهــا کسی کــه حال مـــرا درک می کنـــد

تنها تویی که حال تـو با من ، خراب نیست

اغــــراق نیست ، اینکه بگویــم عزیـز دل

گــــرمای دست های تــــو در آفتاب نیست

از لحظه ای که آمــده ای ، با وجــــود تـــو

فهمیـده ام که عشـــق ، فقط در کتاب نیست

“پریناز جهانگیر عصر”

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه