ملکه های زیبایی در اندونزی (تصاویر)

ملکه های زیبایی در اندونزی (تصاویر)

مجموعه : مطالب خواندنی و جالب
ملکه های زیبایی در اندونزی (تصاویر)
معیار قضاوت برای انتخاب ملکه، در این مسابقه متفاوت با ملکه زیبایی کشورهای غربی است.

ایران ناز: چهارمین دوره مسابقه ملکه زیبایی زنان مسلمان در اندونزی آغاز شد؛ اما برگزار کنندگان این مسابقه مدعی هستند که معیار قضاوت برای انتخاب “ملکه“، میزان پایبندی به ارزش‌های اسلامی است.

 

ملکه های زیبایی در اندونزی (تصاویر)

ملکه های زیبایی در اندونزی (تصاویر)

ملکه های زیبایی در اندونزی (تصاویر)

ملکه های زیبایی در اندونزی (تصاویر)

ملکه های زیبایی در اندونزی (تصاویر)

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه