مجموعه : مجله خبری روز. یک دختر دو ساله بازیگوش به گزارش پارس ناز در زمان غفلت مادرش با شیطنت پیچ بزرگی را بلعید و در حال خفگی بود اما این کودک آمریکایی با خوش شانسی پس از بلعیدن یک پیچ صندلی نسبتاً بزرگ زنده ماند. بنا بر این گزارش، مادر این کودک درون آشپزخانه در حال آشپزی بوده که دخترش پیچ را در گلویش فرو برده و دچار خفگی می‌شود. مادر کودک که به موقع خود را به دخترش رسانده، سعی می کند با وارد کردن ضرباتی به کودک، پیچ را از گلویش خارج کند اما دختر این پیچ را کاملا می‌بلعد. این مادر و دختر پس ...

معجزه زنده ماندن دختر 2 ساله بعد از بلعیدن پیچ (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
معجزه زنده ماندن دختر 2 ساله بعد از بلعیدن پیچ (عکس)

یک دختر دو ساله بازیگوش به گزارش پارس ناز در زمان غفلت مادرش با شیطنت پیچ بزرگی را بلعید و در حال خفگی بود اما این کودک آمریکایی با خوش شانسی پس از بلعیدن یک پیچ صندلی نسبتاً بزرگ زنده ماند.

معجزه زنده ماندن دختر 2 ساله بعد از بلعیدن پیچ (عکس)

بنا بر این گزارش، مادر این کودک درون آشپزخانه در حال آشپزی بوده که دخترش پیچ را در گلویش فرو برده و دچار خفگی می‌شود.مادر کودک که به موقع خود را به دخترش رسانده، سعی می کند با وارد کردن ضرباتی به کودک، پیچ را از گلویش خارج کند اما دختر این پیچ را کاملا می‌بلعد.

معجزه زنده ماندن دختر 2 ساله بعد از بلعیدن پیچ (عکس)

معجزه زنده ماندن دختر 2 ساله بعد از بلعیدن پیچ (عکس)

این مادر و دختر پس از مراجعه به بیمارستان متوجه می‌شوند که خطر رفع شده اما دختر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری می‌شود.تصاویر عکس برداری در بیمارستان، این قطعه پیچ بزرگ را نشان می‌دهد.حال پزشکان امیدوارند بدون انجام عمل جراحی، این کودک، پیچ را به سلامت دفع کند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه