مدل‌های متنوع لباس مجلسی زنانه بلند و در جنس پارچه ای حریر. با این مدل لباس میتوانید قد خود را بلند و اندام خود را کشیده تر نشان دهید.

مدل لباس مجلسی زنانه ۲۰۱۵

 

www.takroj.ir 300012782

مدل لباس مجلسی زنانه ۲۰۱۵

www.takroj.ir 300012783

مدل لباس مجلسی زنانه ۲۰۱۵

www.takroj.ir 300012784

مدل لباس مجلسی زنانه ۲۰۱۵

www.takroj.ir 300012785

مدل لباس مجلسی زنانه ۲۰۱۵

www.takroj.ir 300012786

مدل لباس مجلسی زنانه ۲۰۱۵

www.takroj.ir 300012787

مدل لباس مجلسی زنانه ۲۰۱۵

www.takroj.ir 300012788

مدل لباس مجلسی زنانه ۲۰۱۵

www.takroj.ir 300012789

مدل لباس مجلسی زنانه ۲۰۱۵

www.takroj.ir 300012790

مدل لباس مجلسی زنانه ۲۰۱۵

www.takroj.ir 300012791

مدل لباس مجلسی زنانه ۲۰۱۵

www.takroj.ir 300012792

مدل لباس مجلسی زنانه ۲۰۱۵

www.takroj.ir 300012793

 

تک رژ

مدل لباس مجلسی زنانه بلند حریر - تصویر 13
مدل لباس مجلسی زنانه بلند حریر - تصویر 14