اگر به دنبال لباس مجلسی بلند و پوشیده هستید , برای شما چندین مدل لباس مجلسی بلند که با بالای تنه پوشیده می‌باشد را آماده کرده ایم.

مدل لباس مجلسی بلند زنانه و پوشیده

 

www.takroj.ir 300013134

مدل لباس مجلسی بلند زنانه و پوشیده

www.takroj.ir 300013135

مدل لباس مجلسی بلند زنانه و پوشیده

www.takroj.ir 300013136

مدل لباس مجلسی بلند زنانه و پوشیده

www.takroj.ir 300013137

مدل لباس مجلسی بلند زنانه و پوشیده

www.takroj.ir 300013138

مدل لباس مجلسی بلند زنانه و پوشیده

www.takroj.ir 300013139

مدل لباس مجلسی بلند زنانه و پوشیده

تک رژ

مدل لباس مجلسی بلند زنانه و پوشیده - تصویر 7
مدل لباس مجلسی بلند زنانه و پوشیده - تصویر 8