چندین مدل متنوع و شیک از مدل لباس مجلسی زنانه بلند و همچنین دارای بالا تنه پوشیده مناسب افرادی که دوست ندارند لباس باز بپوشند.

مدل لباس مجلسی بلند زنانه دارای بالاتنه پوشیده

 

www.takroj.ir 300013323

مدل لباس مجلسی

www.takroj.ir 300013324

مدل لباس مجلسی بلند

www.takroj.ir 300013325

مدل لباس مجلسی ۲۰۱۵

www.takroj.ir 300013326

مدل لباس مجلسی ۹۴

www.takroj.ir 300013327

مدل لباس مجلسی ۱۳۹۴

www.takroj.ir 300013328

مدل لباس مجلسی پوشیده

www.takroj.ir 300013329

مدل لباس مجلسی زنانه

www.takroj.ir 300013330

مدل لباس مجلسی بلند ۲۰۱۵

www.takroj.ir 300013331

مدل لباس مجلسی حریر

www.takroj.ir 300013333

مدل لباس مجلسی زنانه ۲۰۱۵

منبع : تک رژ

مدل لباس مجلسی بلند زنانه دارای بالاتنه پوشیده - تصویر 11
مدل لباس مجلسی بلند زنانه دارای بالاتنه پوشیده - تصویر 12