مجموعه : مطالب خواندنی و جالب. به گزارش ایران ناز: در اقدامی جالب یک کشاورز چینی ماشینی واقعی با چوب ساخت. نکته جالب تر این است که همه چیز این ماشین با دست ساخته شده است. در زیر تصاویر این ماشین را مشاهده می کنید. یو جیتائو کشاورزچینی در اقدامی جالب در «جیانگشی» در شرق چین خودرویی را از چوب ساخته است که هزینه آن بیش از 100 هزار یوان شده است.

ماشین واقعی و دست ساز این کشاورز (عکس)

مجموعه : مطالب خواندنی و جالب
ماشین واقعی و دست ساز این کشاورز (عکس)

به گزارش ایران ناز: در اقدامی جالب یک کشاورز چینی ماشینی واقعی با چوب ساخت. نکته جالب تر این است که همه چیز این ماشین با دست ساخته شده است.در زیر تصاویر این ماشین را مشاهده می کنید.

یو جیتائو کشاورزچینی در اقدامی جالب در «جیانگشی» در شرق چین خودرویی را از چوب ساخته است که هزینه آن بیش از 100 هزار یوان شده است.

ماشین واقعی و دست ساز این کشاورز (عکس)

ماشین واقعی و دست ساز این کشاورز (عکس)

ماشین واقعی و دست ساز این کشاورز (عکس)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه