مجموعه : مجله خبری روز. به گزارش ایران ناز حضور آرش برهانی در دادگاه رسیدگی به پرونده امیر قلعه نویی و جواد نکونام، باعث شد تا حاشیه هایی برایش به وجود بیاید. این بازیکن گفت که برای آشتی کنان آنها به دادگاه رفت اما قلعه نویی در تازه ترین مصاحبه خود گفت که برهانی به دادگاه رفته بود تا علیه اش شهادت دهد. این مسئله ناخودآگاه فشاری را روی برهانی ایجاد کرده است. آرش از جمله بازیکنانی است که چند سال در استقلال زیر نظر قلعه نوییکار کرد و در دو سال آخر حضور این مربی، رابطه چندان گرمی با قلعه نویی ن ...

ماجرای دلخوری شدید قلعه نویی از برهانی

مجموعه : مجله خبری روز
ماجرای دلخوری شدید قلعه نویی از برهانی

به گزارش ایران ناز حضور آرش برهانی در دادگاه رسیدگی به پرونده امیر قلعه نویی و جواد نکونام، باعث شد تا حاشیه هایی برایش به وجود بیاید.

این بازیکن گفت که برای آشتی کنان آنها به دادگاه رفت اما قلعه نویی در تازه ترین مصاحبه خود گفت که برهانی به دادگاه رفته بود تا علیه اش شهادت دهد.

این مسئله ناخودآگاه فشاری را روی برهانی ایجاد کرده است. آرش از جمله بازیکنانی است که چند سال در استقلال زیر نظر قلعه نوییکار کرد و در دو سال آخر حضور این مربی، رابطه چندان گرمی با قلعه نویی نداشت.

برهانی در جایی به نزدیکان خود گفته است پس از حضور در دادگاه بعضی از نزدیکان قلعه نویی با او تماس گرفتند و گفتند درست نیست بابت چند سالی که با امیر کار کرده در دادگاه علیه او شهادت بدهد.

آخرین خبرها حکایت از آن دارد که برهانی به احتمال فراوان در جلسه بعدی دادگاه حاضر نشود. او همچنین ادعا دارد که برای آشتی رفته است و باید دید در دادگاه بعدی که نزدیک به یک ماه دیگر برگزار می شود، چه اتفاقی می افتد.

اما آنچه پیداست قلعه نویی به شدت از دست برهانی دلخور شده و حتی پیغام و پسغام هایی برای این بازیکن داشته است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه