مجموعه : مجله خبری روز. به گزارش ایران ناز: در شهر لندن در فروشگاه گوشتاسمیت فیلد گوشت هایی غیر معمول تهیه و به فروش می رساند. این فروشگاه گوشت هایی شبیه به اندام های انسان مثل دست، پا ،گوش و یا کل بدن ساخته و به مشتریانش می فروشد که واکنش های متفاوتی را بین مردم داشته است. زیرا هر چند واقعیت ندارد اما در روحیه بسیاری از افراد تاثیر منفی و بد می گذارد.

فروش گوشت انسان در این قصابی (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
فروش گوشت انسان در این قصابی (عکس)

به گزارش ایران ناز: در شهر لندن در فروشگاه گوشتاسمیت فیلد گوشت هایی غیر معمول تهیه و به فروش می رساند.

 

این فروشگاه گوشت هایی شبیه به اندام های انسان مثل دست، پا ،گوش و یا کل بدن ساخته و به مشتریانش می فروشد که واکنش های متفاوتی را بین مردم داشته است.زیرا هر چند واقعیت ندارد اما در روحیه بسیاری از افراد تاثیر منفی و بد می گذارد.

فروش گوشت انسان در این قصابی (عکس)

فروش گوشت انسان در این قصابی (عکس)

فروش گوشت انسان در این قصابی (عکس)

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه