مجموعه : مجله خبری روز. فضای سبز زیبا و بی نظیری که بخاطر حسادت همسایگان از آن شکایت شد! سرانجام چه می شود؟. به گزارش ایران ناز: دنیس و مورین پرایا زوج پزشک بازنشته ای هسنتد که با خوش ذوقی موفق به ایجاد فضای سبز منحصر به فرد شدند. اما این فضای سبز زیاد مورد توجه همسایگان انان قرار نگرفت و با ابزار قانونی تلاش می کنند تا آن را از بین ببرند. همسایگان این منطقه مسکونی که در ادینبرو شهر گلاسگو بزرگترین شهر اسکاتلند قرار دارد ادعا میکنند که این فضای سبز مانع تابش نور خورشید در منازل آنان شده است ...

شکایت عجیب از بی نظیرترین فضای سبز منزل این زوج (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
شکایت عجیب از بی نظیرترین فضای سبز منزل این زوج (عکس)

فضای سبز زیبا و بی نظیری که بخاطر حسادت همسایگان از آن شکایت شد! سرانجام چه می شود؟

 

 

به گزارش ایران ناز: دنیس و مورین پرایا زوج پزشک بازنشته ای هسنتد که با خوش ذوقی موفق به ایجاد فضای سبز منحصر به فرد شدند.اما این فضای سبز زیاد مورد توجه همسایگان انان قرار نگرفت و با ابزار قانونی تلاش می کنند تا آن را از بین ببرند.

 

همسایگان این منطقه مسکونی که در ادینبرو شهر گلاسگو بزرگترین شهر اسکاتلند قرار دارد ادعا میکنند که این فضای سبز مانع تابش نور خورشید در منازل آنان شده است وسایه ای اجباری را برای آنان فراهم کرده است.

 

 

شکایت عجیب از بی نظیرترین فضای سبز منزل این زوج (عکس)

 

دنیس و همسرش مورین، 77، ساله مودبانه تلاش کردند تا همسایگان خود را متقاعد به سازش کنند وبا کوتاه کردن پرچین ها و هرس درختان آنان را راضی کنند تا از شکایت خود برای از بین بردن این فضایسبز منحصر به فرد جلوگیری کنند.

 

 

شکایت عجیب از بی نظیرترین فضای سبز منزل این زوج (عکس)

شکایت عجیب از بی نظیرترین فضای سبز منزل این زوج (عکس)

شکایت عجیب از بی نظیرترین فضای سبز منزل این زوج (عکس)

شکایت عجیب از بی نظیرترین فضای سبز منزل این زوج (عکس)

شکایت عجیب از بی نظیرترین فضای سبز منزل این زوج (عکس)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه