مجموعه : مطالب خنده دار و طنز. شعرخنده دار پافشاری والدین برای 20 گرفتن دانش آموز . اکنون که سال تحصیلی جدید آغاز شده است بسیاری از والدین و پدر و مادرها خیلی بیشتر از دانش آموزان پافشاری برای 20 گرفتن فرزندشان می کنند. باز غوغا می کند فریاد و غوغا، نمره ی بیست. جیغ مادر، جنگ بابا عصر فردا ، نمره ی بیست. خوشنویسی، خوش صدایی، قهر مانی ها قبیح است. از ریاضی از دروس سطح بالا، نمره ی بیست. کیف و دفتر ، خط کش و نقاله و خود کارهایم. گوشه ای کز کرده از فریاد بابا ، نمره ی بیست. مثل موجی پای ساحل م ...

شعر خنده دار اسرار والدین بر 20 گرفتن

مجموعه : مطالب خنده دار و طنز
شعر خنده دار اسرار والدین بر 20 گرفتن

شعرخنده دار پافشاری والدین برای 20 گرفتن دانش آموز . اکنون که سال تحصیلی جدید آغاز شده است بسیاری از والدین و پدر و مادرها خیلی بیشتر از دانش آموزان پافشاری برای 20 گرفتن فرزندشان می کنند.

باز غوغا می کند فریاد و غوغا، نمره ی بیست
جیغ مادر، جنگ بابا عصر فردا ، نمره ی بیست

 

خوشنویسی، خوش صدایی، قهر مانی ها قبیح است
از ریاضی از دروس سطح بالا، نمره ی بیست

 

کیف و دفتر ، خط کش و نقاله و خود کارهایم
گوشه ای کز کرده از فریاد بابا ، نمره ی بیست

 

مثل موجی پای ساحل می زنم خود را به هر سو
سهمم اینک چند ماسه دست دریا، نمره ی بیست

 

می کشم هر روز با خود کوله ی بی خوابی ام را
اضطراب هشت ریشتر زلزله را، نمره ی بیست

 

آه نوزده، وای هفده، فاجعه شد شکل پانزده
کاشکی دیگر بمیرد رسم ما یا، نمره ی بیست

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه