زنی که رکورد سریع ترین زایمان طبیعی را شکست !! عکس

زنی که رکورد سریع ترین زایمان طبیعی را شکست !! عکس

مجموعه : مطالب خواندنی و جالب
زنی که رکورد سریع ترین زایمان طبیعی را شکست !! عکس

یک زن انگلیسی آخرین کودک خود را در کمتر از 2 دقیقه بصورت زایمان طبیعی بدنیا آورده است.

 

گفتنی است، این زنکه صاحب 5 فرزند است و آخرین فرزند این مادر تنها 2 دقیقه پس از بروز احساس درد در مادر بدنیا آمده است.

 

زنی که رکورد سریع ترین زایمان طبیعی را شکست !! عکس

این مادر به خاطر این نوع زایمان سریع در دنیای پزشکی به عنوان یک پدیده نادر شناخته شده است. اغلب نوزادان این مادر در هنگام بدنیا آمدن در داخل مایع آمنیوتیک بوده و حتی کیسه رحمی اطراف آنها پاره نشده بوده است.

 

این پدر و مادر در نظر دارند رکورد بدنیا آوردن سریع نوزاد در دنیا را به ثبت رسانده و ادامه دهند.

 

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه