مجموعه : مجله خبری روز. اقدام احمقانه مردی که منجر به مرگ وحشتناک او شد. دیدن عکس به افراد زیر 18 سال توصیه نمی شود. به خاطر وجود اسید در جوهر نمکپس از ورود به بدن به تمامی اعضاء آسیب جدی وارد می کند و سرانجام باعث مرگ می شود. آثار خودکشی با اسید کلریدریک یا جوهر نمک در یک جوان پس از مرگ را در ایران ناز مشاهده کردید. شاید بتوان وحشتناک ترین مدل از خودکشی را خودکشی با خوردن اسید نامید. هم چنان که در تصویر مشاهده میکنید ،معده سوراخ شده و بقیه ارگانها از شدت تخریب اسید، نکروز و سیاه شده اند.

دل و روده مردی که با جوهر نمک خودکشی کرد (18+)

مجموعه : مجله خبری روز
دل و روده مردی که با جوهر نمک خودکشی کرد (18+)

اقدام احمقانه مردی که منجر به مرگ وحشتناک او شد.

دیدن عکس به افراد زیر 18 سال توصیه نمی شود. به خاطر وجود اسید در جوهر نمکپس از ورود به بدن به تمامی اعضاء آسیب جدی وارد می کند و سرانجام باعث مرگ می شود.

 

دل و روده مردی که با جوهر نمک خودکشی کرد (18+)

 

آثار خودکشی با اسید کلریدریک یا جوهر نمک در یک جوان پس از مرگ را در ایران ناز مشاهده کردید. شاید بتوان وحشتناک ترین مدل از خودکشی را خودکشی با خوردن اسید نامید. هم چنان که در تصویر مشاهده میکنید ،معده سوراخ شده و بقیه ارگانها از شدت تخریب اسید، نکروز و سیاه شده اند.

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه