مجموعه : مطالب خواندنی و جالب. زندگی تلخ و دردناک دختری 4 ساله با یک بیماری بسیار عجیب و نادر !. دختر چهار ساله چینی از بیماری عجیبی در رنج است. به گزارش ایران ناز، شیایو یوی ۴ ساله در حال گریه کردن در آغوش مادرش است. ظاهرا وقتی وی ۸ ماهه بوده از بیماری نا شناخته ای رنج می برده است. این ناراحتی نوعی تورم شکمی است که تاکنون شکموی را یک متر بزرگ کرده است. مادرش با مراجعه به چندین دکتر و بیمارستان سعی کرده این بیماری را درمان کند اما تا کنون موفقیتی حاصل نکرده است.

دختر عجیب 4 ساله با شکم یک متری (عکس)

مجموعه : مطالب خواندنی و جالب
دختر عجیب 4 ساله با شکم یک متری (عکس)

زندگی تلخ و دردناک دختری 4 ساله با یک بیماری بسیار عجیب و نادر !

دختر چهار ساله چینی از بیماری عجیبی در رنج است. به گزارش ایران ناز، شیایو یوی ۴ ساله در حال گریه کردن در آغوش مادرش است. ظاهرا وقتی وی ۸ ماهه بوده از بیماری نا شناخته ای رنج می برده است.

دختر عجیب 4 ساله با شکم یک متری (عکس)

این ناراحتی نوعی تورم شکمی است که تاکنون شکموی را یک متر بزرگ کرده است.

دختر عجیب 4 ساله با شکم یک متری (عکس)

مادرش با مراجعه به چندین دکتر و بیمارستان سعی کرده این بیماری را درمان کند اما تا کنون موفقیتی حاصل نکرده است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه