دامن پف پفي پرنسس

دامن پف پفی پرنسس

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 1این دامن زیبا را میتوانید برای پرنسس کوچولوها به راحتی در منزل بدوزید.

وسایل مورد نیاز:

  • دو رنگ پارچه توری
  • پارچه ساتن نیم متر
  • روبان 2 متر
  • کش 2 سانتی به اندازه دور کمر منهای 5 سانتیمتر

طرز دوخت و آماده سازی:

پارچه تور صورتی روشن را به شکل نوارهای باریکی به عرض 5 سانتیمتر برش بزنید .

پارچه تور صورتی تیره را به شکل نوارهایی به عرض 10 سانتیمتر برش بزنید.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 2

درجه کشش نخ چرخ خیاطی را روی 3 قرار دهید و با درشت ترین حالت دوخت ( شلال ) شروع به دوخت نوارهای صورتی روشن کنید. در هنگام دوخت با دست چین های ریزی را به پارچه دهید. ( توجه داشته باشید که خط دوخت باید تقریبا در وسط عرض نوار دوخته شود )

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 3

تمام نوارهای رنگ روشن رو به همین شکل بدوزید و چین دهید.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 4

حال نوار رنگ روشن را با کشش نخ زیرین ( نخ ماسوره ) کمی چین سوزنی بدهید. ( بهتر است چین نوار در تمام طول آن یکسان باشد ) این کار را میتوان با کشش آرام دست روی خط دوخت انجام داد.

پس از اینکه نوار رنگ روشن آماده شد. تکه های بریده شده رنگ تیره را به هم بدوزید و با نوار رنگ روشن چین خورده یک اندازه کنید ( طولشان یکسان باشد )

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 5

حال خط دوخت تور رنگ روشن چین خورده را بر روی لبه نوار رنگ تیره قرار دهید. ( یک سانت از لبه فاصله داشته باشد ) و سپس دقیقاً روی خط دوخت قبلی دوخته و دو تکه صورتی تیره و روشن را با این دوخت به هم وصل کنید.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 6

دو طرف کار را از قسمت عرض به هم بدوزید.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 7

سر دیگر نوار صورتی پر رنگ را با دوخت چین ریز ( نخ شل و شلال درشت ) بدوزید و با کشیدن نخِ زیر کار کمی به تور چین دهید.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 8

بعد از چین دادن یک نوار صورتی پر رنگ تیره به عرض 10 سانتی متر بردارید و در راستای نوار دوخته شده قرار دهید و اندازه بگیرید ( برای به دست آوردن طول نوار سوم )

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 9

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 10

نوار سوم را به لبه بیرونی نوار دوم که کمی چین خورده است با سوزن های ته گرد وصل کنید و سپس بدوزید. ( سوزن ها به تمیزی و یکسان شدن چین ها در طول نوار کمک میکند )

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 11

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 12

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 13

یک تکه دیگر دقیقاً مطابق دستور بالا تهیه کنید.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 14

حال نوبت به دوخت قسمت کمر دامن رسیده است.

مستطیلی از جنس پارچه ساتن به عرض 20 و طول 100 سانتی متر ببرید.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 15

لایی پارچه را به طول 100 و عرض 2 سانتی متر برش زده و با حرارت ملایم اتو به لبه های دو طرف ساتن ( قسمت طول ) بچسبانید. ( بهتر است از لایی کاغذی استفاده کیند )

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 16

دو طرف ساتن ( از قسمت عرض ) را به هم بدوزید از یک طرف تا نصف عرض پارچه را بدوزید و از طرف دیگر به اندازه عبور کش دو سانتی ندوخته رها کنید. دو طرف محل عبور کش را با دوخت برگردان محکم کنید تا از شکافته شدن آن جلوگیری گردد.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 17

حال مستطیل دو لایی داریم به طول 50 و عرض 10 سانتی متر

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 18

لبه آن را بلند کرده و روی لبه بعدی تا بزنید.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 19

با متر دو و نیم سانت از لبه دو لای پارچه را با سوزن علامت بزنید.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 20

قسمت علامتگذاری شده را با دوخت ساده بدوزید. ( قبل از دوخت کشش نخ و درجه دوخت را به حالت نرمال برگردانید ) - کشش نخ 4 و درجه 3

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 21

مشاهده می کنید که در قسمت دوخت درز بغل یک شیار باز در قسمت کمر ایجاد شده است که این شیار برای رد کردن کش یا روبان برای سفت شدن کمر دامن است.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 22

دو طرف کش را روبان بدوزید.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 23

یک سنجاق قفلی به ابتدای روبان وصل کرده و به وسیله آن روبان را از لیفه کمر عبور دهید.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 24

سپس روبان را به شکل پاپیون گره بزنید.

مشاهده می کنید که این قسمت دامن دو لایه است. لایه ها را از هم باز کنید.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 25

و با سنجاق به یکی از قسمت های تور دامن که قبلاً آماده کرده اید با سنجاق وصل کرده و سپس بدوزید. ( فقط یک لایه از قسمت ساتن )

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 26

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 27

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 28

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 29

اکنون لایه بعدی را به تکه دیگر توری وصل کرده و بدوزید.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 30

لایه ها را از هم باز کرده و از قسمت بیرون کار یک ردیف تمیز دوزی کنید. ( هر دو طرف )

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 31

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 32

از قسمت کمر گرفته و دو طرف تور را به یک سمت برگردانید.

دامن زیبای پرنسس کوچولوی شما آماده است.

 دامن پف پفي پرنسس - تصویر 33

برای مشاهده دیگر مدلهای این دامن و تاپهایی که با آن ست میشوداینجا کلیک کنید.

اختصاصی مامی سایت

ایده: نجما طارمی

آموزش: مریم محمدی

www.MamiSite.com

мебель на заказ

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه