مجموعه : مجله خبری روز. ایران ناز: عکس های زیر یکی از کارگران حفار در یک سکوی گاز را نشان می دهد که به درون رود آمازون سقوط کرده است . علیرغم داشتن لباس مجهز غواصی بدلیل شکسته شدن کلاه مخصوص مورد حمله گروهی از ماهیانپیرانا قرار می گیرد و ظرف چند دقیقه بطرز فجیعی خورده می شود .

خورده شدن مردی توسط ماهیان پیرانا (عکس 18+)

مجموعه : مجله خبری روز
خورده شدن مردی توسط ماهیان پیرانا (عکس 18+)

ایران ناز: عکس های زیر یکی از کارگران حفار در یک سکوی گاز را نشان می دهد که به درون رود آمازون سقوط کرده است .

علیرغم داشتن لباس مجهز غواصی بدلیل شکسته شدن کلاه مخصوص مورد حمله گروهی از ماهیانپیرانا قرار می گیرد و ظرف چند دقیقه بطرز فجیعی خورده می شود .

خورده شدن مردی توسط ماهیان پیرانا (عکس 18+)

خورده شدن مردی توسط ماهیان پیرانا (عکس 18+)

خورده شدن مردی توسط ماهیان پیرانا (عکس 18+)

خورده شدن مردی توسط ماهیان پیرانا (عکس 18+)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه