جنجال شناسایی پلیس مخفی آمریکایی (عکس)

جنجال شناسایی پلیس مخفی آمریکایی (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
جنجال شناسایی پلیس مخفی آمریکایی (عکس)

یکپلیس با لباس شخصی آمریکایی، با تظاهر کنندگان ضد پلیس و نژاد پرستی همراه شده و بعد از شناسایی شدن توسط معترضان، اسلحه خود را به سمت آنها نشانه گرفته است.

این عکس رویترز در روز شنبه حسابی مورد توجه رسانه های بین المللی قرار گرفت:

جنجال شناسایی پلیس مخفی آمریکایی (عکس)

جنجال شناسایی پلیس مخفی آمریکایی (عکس)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه