جملات بسیار زیبا از جنس عشق و تنهایی

مجموعه : مطالب عاشقانه

جملات بسیار زیبا از جنس عشق و تنهایی

جملات بسیار زیبا از جنس عشق و تنهایی

مــن بــودن آنــهـایــی را مــیـخـواهــم کــه حـتــی یــادشــان زنــدگــی را زیــبــاتــر مـیـکـند
پـس هـمـیـشـــه بـاش …

*****

کبریتهای سوخته هم روزی درختهای شادابی بوده اند مثل ما که روزگاری می خندیدیم قبل از اینکه عشق روشنمان کند

*****

چـیــز عـجـیـبـی سـتــ …!
وقـتـــی هـر شــبـــ ب خـیـر مــی گــذرد …
بـی آنــکـه کـســی ب تـــو بـگـویــد
“شـبـــ ب خـیــر”

*****

تا زمانی که به عمق واقعی انسانها پی نبرده ای دوستشان نداشته باش زیرا عمیق ترین زخمها زخم خنجر کسی است که با تمام وجود دوستش داشتی

*****

گفت دهانت بوی شیر میدهد و رفت …
به او بگویید حالا بوی دروغ میدهد ، برگرد !

*****

مـجـازی هـسـتـیـم امــا دلـمـان مـجـازی نـیـسـتـــ !
مـیـشـکـنـد ، حـواســتــ بــه تـایـپـــ کــردنـتــ بـاشــد

*****

آدم چـیـســت ؟
آه و دم …
آه از ایــن دمــی کــه ایــن هـمــه سـال طـول مـیـکـشــد !

*****

آرام می آیم همانجای همیشگی ، سر همان ساعت همیشگی با همان شوق که می شناسیَش با خودم حرف می زنم ، برای خودم خاطره تعریف می کنم و بی صدا مثل همیشه می روم بی آنکه تو آمده باشی !

*****

لـازم نـیـسـتــ آدم دنـیـا دیــده ای بــاشـــم
هـمـیــن کــه تـــو را خــوبـــ بـبـیـنـــم ، دنـیـایــی را دیـــده ام !

*****

نه خودش موند نه خاطره هاش …
تنها چیزی که مونده جای خالیشه !

*****

میـــــــ ـان دِلتَنگــــــی هایَــــــم باشــ ـــــــ تا فَراموشَـــ ـــت نَکُــــــنَم…
تا بــــه یاد داشـــ ـــته باشَمَـــــت…
تا بویَـــ ــــت را حِــس کُنَـــــــم…
تا بِــــــ ـدانَــــم که هَستـ ـــــی…
تَـــــــ ـمامِ دُنیـــ ــــام قَلبَــــمه…
دنیـــ ــــام باشــــ ـــه واسه تــ ـــــــو…
تا بِدانــــ ـــی میانِ ثانیــــ ـــه هایِ دِلتَنگیـــــهامـــ تــــــو وجــــــ ــــود داریــــ ـــ….
فَــقَط تـــ ــــو

*****

برای نبودن که
همیشه لازم نیست راه دوری رفته باشی
میتوانی همین جا
پشت تمـــــــــام ِ بغضهایت ، گم شده باشی

*****

میگن سیگار به آدم آرامش میده !
کاش یکی پیدا میشد بتونه قد یه نخ سیگار باشه

*****

رو تـــو تعصب دارم
ولی ادعایی ندارم
نمیگم خی��ی خوشگلی..
چون خوشگلتر از تو زیاده..
نمی گم خیلی پولداری ..
چون پولدارتر از تو زیاده ..
نمی گم خیلی شیرین زبونی ..
چون چرب زبون تر و خوش صحبت تر از تو زیاده ..
ولی ..
می گم: تو هـــمونی که برای من بهـــترینی !

*****

به دنبال ِ همراه ِ “اوّل” نیستم !
این روزها اول ِ راه ، همه همراهند . . .
باید به دنبال ِ همراه ِ “آخر” گشت . . .

*****

حکایت عجیبی دارد این “اشک”
کافیست حروفش را به هم بریزی تا برسی به “کاش” !

*****

ساده بودم
ساده دیدم
ساده دل باختم
ساده عاشق شدم
ساده حفظش کردم
ساده کنارش موندم
ساده گفتم دوستت دارم
ساده نگاهم کرد و خندید
ساده گفت ازت دلیل می خوام
ساده از کنارم گذشت و بی دلیل رفت
غافل از اینکه عشق نیازی به دلیل نداره
و بی خبر از اینکه چیزی که ابدی و ماندگاره سادگیه

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه