مجموعه : مطالب خواندنی و جالب. طراحی جالب ترین گذرنامه جهان توسط مبتکر کانادایی. گذر نامه ها بر اساس تکنولوژی و امکانات موجود در هر کشور طراحی و عرضه می گردد. به گزارش ایران ناز کانادا با مناطق روستایی، پول های رنگی، شربت افرا و حالا با گذرنامه های جدید حماسی اش شناخته می شود!. این گذرنامه ها دارای تراشه های الکترونیکی کوچک برای ذخیره اطلاعات شخصی، و هم چنین ویژگی های امنیتی جدید و بهبود یافته است. در طراحی این گذرنامه ها وقتی نور در پس زمینه آن تابانده می شود تصاویر چهره دیگری پیدا می کنند.

جالب و منحصر بفردترین گذرنامه جهان (عکس)

مجموعه : مطالب خواندنی و جالب
جالب و منحصر بفردترین گذرنامه جهان (عکس)

طراحی جالب ترین گذرنامه جهان توسط مبتکر کانادایی

گذر نامه ها بر اساس تکنولوژی و امکانات موجود در هر کشور طراحی و عرضه می گردد. به گزارش ایران ناز کانادا با مناطق روستایی، پول های رنگی، شربت افرا و حالا با گذرنامه های جدید حماسی اش شناخته می شود!

این گذرنامه ها دارای تراشه های الکترونیکی کوچک برای ذخیره اطلاعات شخصی، و هم چنین ویژگی های امنیتی جدید و بهبود یافته است. در طراحی این گذرنامه ها وقتی نور در پس زمینه آن تابانده می شود تصاویر چهره دیگری پیدا می کنند.

جالب و منحصرب بفردترین گذرنامه جهان (عکس)

جالب و منحصرب بفردترین گذرنامه جهان (عکس)

جالب و منحصرب بفردترین گذرنامه جهان (عکس)

جالب و منحصرب بفردترین گذرنامه جهان (عکس)

جالب و منحصرب بفردترین گذرنامه جهان (عکس)

جالب و منحصرب بفردترین گذرنامه جهان (عکس)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه