مجموعه : مجله خبری روز. حوالی ظهر روز جمعه دو دستگاه خودروی پراید در خیابان اندیشه واقع در سهروردی به شدت با هم برخورد کردند. به گزارش ایران ناز، شدت تصادف به حدی بود که یکی از دو خودرو با جهش بر روی کاپوت خودروی دیگر سوار شد. این سانحه خوشبختانه مصدوم نداشت اما با توجه به شدت تصادفو به دلیل احتمال بروز حریق با حضور ماموران آتش نشانی نسبت به تثبیت خودروها در وضعیت ایمن اقدام شد.

تصادف بسیار عجیب دو پراید در پایتخت (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
تصادف بسیار عجیب دو پراید در پایتخت (عکس)
حوالی ظهر روز جمعه دو دستگاه خودروی پراید در خیابان اندیشه واقع در سهروردی به شدت با هم برخورد کردند.

به گزارش ایران ناز، شدت تصادف به حدی بود که یکی از دو خودرو با جهش بر روی کاپوت خودروی دیگر سوار شد.

 

تصادف بسیار عجیب دو پراید در پایتخت (عکس)

 

این سانحه خوشبختانه مصدوم نداشت اما با توجه به شدت تصادفو به دلیل احتمال بروز حریق با حضور ماموران آتش نشانی نسبت به تثبیت خودروها در وضعیت ایمن اقدام شد.

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه