مجموعه : مطالب خواندنی و جالب. به گزارش ایران ناز:سم عقرب کلیه‌ها و طحال این مرد 31 ساله را از کار انداخته و چشم و گوش او نیز دچار عفونت شده است. خانواده این مرد درمانده، به دلیل هزینه بسیار بالای نگهداری و درمان او در بیمارستان، فراخوانی را در فیسبوک برای درخواست کمک راه انداخته‌اند. به گزارش ایران ناز: این مرد به گفته مادرش، هنگامی که به حمام رفته بود توسط عقربگزیده شد و چند دقیقه بعد از آن به دلیل وخیم شدن حالش او را به بیمارستان بردند.

بلای وحشتناک با نیش عقرب بر سر این مرد (عکس)

مجموعه : مطالب خواندنی و جالب
بلای وحشتناک با نیش عقرب بر سر این مرد (عکس)
به گزارش ایران ناز:سم عقرب کلیه‌ها و طحال این مرد 31 ساله را از کار انداخته و چشم و گوش او نیز دچار عفونت شده است.
خانواده این مرد درمانده، به دلیل هزینه بسیار بالای نگهداری و درمان او در بیمارستان، فراخوانی را در فیسبوک برای درخواست کمک راه انداخته‌اند.

بلای وحشتناک با نیش عقرب بر سر این مرد (عکس)

به گزارش ایران ناز: این مرد به گفته مادرش، هنگامی که به حمام رفته بود توسط عقربگزیده شد و چند دقیقه بعد از آن به دلیل وخیم شدن حالش او را به بیمارستان بردند.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه