اولین لحظات شگفت انگیز به دنیا آمدن یک نوزاد (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز

اولین لحظات شگفت انگیز به دنیا آمدن یک نوزاد (عکس)

اولین لحظات شگفت انگیز به دنیا آمدن یک نوزاد (عکس)
این تصاویر در بیمارستانی در کپنهاگ در دانمارک ضبط شده زمانی که عکاس دانمارکی اولین لحظات به دنیا آمدن یک نوزاد را به تصویر کشیده است.
 
خانم بوند 22 ساله در یک زایمان سزارین نوزاد خود را به دنیا آورده که تصاویر این نوزاد تازه به دنیا آمده را در زیر می توانبد مشاهده کنید.
 
اولین لحظات شگفت انگیز به دنیا آمدن یک نوزاد (عکس)
 
اولین لحظات شگفت انگیز به دنیا آمدن یک نوزاد (عکس)
 
اولین لحظات شگفت انگیز به دنیا آمدن یک نوزاد (عکس)
 
اولین لحظات شگفت انگیز به دنیا آمدن یک نوزاد (عکس)
 
اولین لحظات شگفت انگیز به دنیا آمدن یک نوزاد (عکس)
 
اولین لحظات شگفت انگیز به دنیا آمدن یک نوزاد (عکس)
 
اولین لحظات شگفت انگیز به دنیا آمدن یک نوزاد (عکس)
 
اولین لحظات شگفت انگیز به دنیا آمدن یک نوزاد (عکس)
 
اولین لحظات شگفت انگیز به دنیا آمدن یک نوزاد (عکس)
 
اولین لحظات شگفت انگیز به دنی�� آمدن یک نوزاد (عکس)
 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه