مجموعه : مطالب خواندنی و جالب. ایران ناز: مسافر چینی قبل از عبور از گیت خروجی در فرودگاه کونمینگ چین قصد داشت به همراه یک قبضه چاقوی پنهان شده در بین موهایش عبور کند. پس از فاش شدن این موضوع توسط مامورین امنیتی در فرودگاه زن میانسال مدعی شد که چاقو را تنها به قصد میوه پوست کردن باا خود به همراه داشته است. این زن میانسال چاقو را مانند یک گیره سر در داخل موهایش پنهان کرده بود که حین عبور از گیت حساس به فلز دستگیر شد. مامورین امنیتی برای برقراری امنیت فرودگاه چاقو این زن را مصادره کردند. زنمسا ...

اقدام عجیب این زن چینی در فرودگاه (عکس)

مجموعه : مطالب خواندنی و جالب
اقدام عجیب این زن چینی در فرودگاه (عکس)

ایران ناز: مسافر چینی قبل از عبور از گیت خروجی در فرودگاه کونمینگ چین قصد داشت به همراه یک قبضه چاقوی پنهان شده در بین موهایش عبور کند.

پس از فاش شدن این موضوع توسط مامورین امنیتی در فرودگاه زن میانسال مدعی شد که چاقو را تنها به قصد میوه پوست کردن باا خود به همراه داشته است.

این زن میانسال چاقو را مانند یک گیره سر در داخل موهایش پنهان کرده بود که حین عبور از گیت حساس به فلز دستگیر شد.

اقدام عجیب این زن چینی در فرودگاه (عکس)

اقدام عجیب این زن چینی در فرودگاه (عکس)

مامورین امنیتی برای برقراری امنیت فرودگاه چاقو این زن را مصادره کردند. زنمسافر میانسال پس از بازداشت شدن بدون پرداخت جریمه آزاد شد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه