مجموعه : مطالب خواندنی و جالب. به گزارش ایران ناز: مردی 56 ساله به نام تد ریچاردز، در یک اقدام عجیب تصمیم گرفته است خود را شبیه به طوطی کند. او که چند سالی است تمام عشقش یک طوطی است و احساس تنگاتنگی به این طوطی دارد تصمیم گرفته به هر روشی است شکل و سر خود را شبیه به طوطی کند!!!. او با بیش از 50 سوراخ و 110 نوع خالکوبی و بریدن گوش هایش تا حدودی توانسته خود را شبیه به طوطی خودش کند. او در ادامه گفت من این روند را تا پایان ادامه می دهم تا کاملا به شکل یک طوطیدر بیایم ! او در پایان ادامه داد من ...

اقدام احمقانه این مرد برای طوطی شدن (عکس)

مجموعه : مطالب خواندنی و جالب
اقدام احمقانه این مرد برای طوطی شدن (عکس)

به گزارش ایران ناز: مردی 56 ساله به نام تد ریچاردز، در یک اقدام عجیب تصمیم گرفته است خود را شبیه به طوطی کند. او که چند سالی است تمام عشقش یک طوطی است و احساس تنگاتنگی به این طوطی دارد تصمیم گرفته به هر روشی است شکل و سر خود را شبیه به طوطی کند!!!

او با بیش از 50 سوراخ و 110 نوع خالکوبی و بریدن گوش هایش تا حدودی توانسته خود را شبیه به طوطی خودش کند.

او در ادامه گفت من این روند را تا پایان ادامه می دهم تا کاملا به شکل یک طوطیدر بیایم ! او در پایان ادامه داد من از این کار خیلی خوشحالم که توانسته ام تا حدی ادای احترام به طوطی عزیزم داشته باشم !

اقدام احمقانه این مرد برای طوطی شدن (عکس)

اقدام احمقانه این مرد برای طوطی شدن (عکس)

اقدام احمقانه این مرد برای طوطی شدن (عکس)

اقدام احمقانه این مرد برای طوطی شدن (عکس)

اقدام احمقانه این مرد برای طوطی شدن (عکس)

اقدام احمقانه این مرد برای طوطی شدن (عکس)

اقدام احمقانه این مرد برای طوطی شدن (عکس)

اقدام احمقانه این مرد برای طوطی شدن (عکس)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه