آمارهای قابل تامل "ایدز" در ایران

نگاهی به آمار مهمترین راه‌های ابتلا به HIV‌/ایدز در میان افراد شناسایی شده از سال 65 تا پایان سال 91 حاکیست انتقال HIV‌/ایدز از طریق سرنگ آلوده کاهش و انتقال از طریق رابطه جنسی محافظت نشده افزایش یافته است.

به گزارش به نقل از ایسنا ؛ گزارش معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از وضعیت برخی آسیبهای اجتماعی و جرایم حاکیست، مهمترین راه‌ ابتلا به HIV‌/ایدز در میان افراد شناسایی شده از طریق رابطه جنسی محافظت نشده از سال 65 تا پایان سال 90، 12 درصد بود که این میزان در افراد شناسایی شده فقط در سال 91 به 36.3 درصد رسیده است.

در حالی که مهمترین راه‌های ابتلا به HIV‌/ایدز در مورد افراد شناسایی شده تا پایان سال 91 سرنگ آلوده، رابطه جنسی محافظت نشده و سایر علل عنوان شده، در این گزارش آمده است که از سال 1365 تا پایان سال گذشته 69 درصد افراد شناسایی شده مبتلا به HIV‌/ایدز از طریق سرنگ آلوده، 12 درصد از طریق رابطه جنسی محافظت نشده و 19 درصد از طرق دیگر دچار این بیماری شده‌اند.

کاهش مبتلایان به ایدز از طریق سرنگهای آلوده /افزایش تعداد مبتلایان از طریق رابطه جنسی محافظت نشده

باید افزود؛ تنها در سال 91، 53 درصد افراد شناسایی شده مبتلا به HIV‌/ایدز از طریق سرنگ آلوده، 36.3 درصد از طریق رابطه جنسی محافظت نشده و 10.7 درصد بدلایلی دیگر مبتلا شده‌اند که این آمار از سال 65 تا پایان سال گذشته به ترتیب 69، 12 و 19 درصد عنوان شده است.

مهمترین راه‌های ابتلا به اچ آی وی از سال 1365 تا پایان سال 1391(درصد) افراد شناسایی شده فقط در سال 91
سرنگ آلوده 69 53
رابطه جنسی محافظت نشده 12 36.3
سایر 19 10.7
جمع 100 100

نتیجه‌گیری انجام شده از این پژوهش نشان می‌دهد موج HIV‌/ایدز در سالهای اخیر به سمت رابطه جنسی محافظت نشده در حال تغییر است.
 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه